Het laatste nieuws over veerkracht op de werkplek

Lees het laatste nieuws over de belangrijkste factoren die u helpen de veerkracht van uw medewerkers te verbeteren.

  • Rapport

Word een organisatie met veerkracht voor de toekomst

Maar een veerkrachtige organisatie kan in deze tijden een bron van zekerheid zijn en een doel geven; een plek waar medewerkers bescherming zoeken en waarmee ze zich verbonden voelen. Werkgevers zijn gewend te investeren in secundaire arbeidsvoorwaarden en zorgverzekering als middelen om het juiste talent aan te trekken en vast te houden. Tegenwoordig verwachten medewerkers en de maatschappij echter mogelijkheden die op een hoger niveau op hun behoeften zijn afgestemd, van sociale vitaliteit tot professionele ontwikkeling en mentale groei. Zij die wel investeren in hun teams, profiteren daar mogelijk nog meer van.

Download rapport

  • Whitepaper

Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit op de werkplek

Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit ('DE&I') uitdragen is geen nieuw thema voor veel organisaties - maar externe factoren versterken de behoefte aan een robuuste DE&I-strategie en versnellen de druk op organisaties om te handelen en te rapporteren over DE&I-doelstellingen.

Download whitepaper

  • Artikel

Samen met uw medewerkers een toekomstbestendige organisatie opbouwen

De continuïteit van organisaties wordt uitgedaagd door krachten buiten de invloedsfeer van de organisatie. Met veranderende verwachtingen van medewerkers en met een toenemende publieke controle moeten veel organisaties vandaag grote transformaties ondergaan om morgen veerkrachtig te kunnen blijven. Degenen die erin slagen om van koers te veranderen, betrekken hun medewerkers bij het proces, zodat hun medewerkers, purpose en potentieel op één lijn liggen.

Lees het artikel