Het laatste nieuws over veerkracht op de werkplek

Lees het laatste nieuws over de belangrijkste factoren die u helpen de veerkracht van uw medewerkers te verbeteren.

 • Rapport

Word een organisatie met veerkracht voor de toekomst

Maar een veerkrachtige organisatie kan in deze tijden een bron van zekerheid zijn en een doel geven; een plek waar medewerkers bescherming zoeken en waarmee ze zich verbonden voelen. Werkgevers zijn gewend te investeren in secundaire arbeidsvoorwaarden en zorgverzekering als middelen om het juiste talent aan te trekken en vast te houden. Tegenwoordig verwachten medewerkers en de maatschappij echter mogelijkheden die op een hoger niveau op hun behoeften zijn afgestemd, van sociale vitaliteit tot professionele ontwikkeling en mentale groei. Zij die wel investeren in hun teams, profiteren daar mogelijk nog meer van.

Download rapport

 • Whitepaper

Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit op de werkplek

Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit ('DE&I') uitdragen is geen nieuw thema voor veel organisaties - maar externe factoren versterken de behoefte aan een robuuste DE&I-strategie en versnellen de druk op organisaties om te handelen en te rapporteren over DE&I-doelstellingen.

Download whitepaper

 • Whitepaper

Overuren en burn-out

Lange werktijden, een hogere werkdruk en de druk om te presteren, verhogen het risico op werkgerelateerde stress - en dreigen de veerkracht van individuen en organisaties in de financiële dienstensector te ondermijnen.

Download whitepaper

 • Artikel

Creëer een cultuur van levenslang leren zonder ‘een baan voor het leven’

Een baan voor het leven behoort tot de verleden tijd. En een tijdperk van verandering biedt kansen voor mensen die voorop blijven lopen en bedreigingen voor hen die dat niet doen. Zowel medewerkers als werkgevers krijgen een andere kijk op permanente scholing om relevant te blijven. Sterker nog, een leven lang leren wordt genoemd als een van de manieren om te bouwen aan veerkrachtig personeel.

Lees het artikel

 • Artikel

Samen met uw medewerkers een toekomstbestendige organisatie opbouwen

De continuïteit van organisaties wordt uitgedaagd door krachten buiten de invloedsfeer van de organisatie. Met veranderende verwachtingen van medewerkers en met een toenemende publieke controle moeten veel organisaties vandaag grote transformaties ondergaan om morgen veerkrachtig te kunnen blijven. Degenen die erin slagen om van koers te veranderen, betrekken hun medewerkers bij het proces, zodat hun medewerkers, purpose en potentieel op één lijn liggen.

Lees het artikel

 • Artikel

Digitale technologie gebruiken om u te verzekeren van sterke sociale en teamverbindingen

In een tijdperk met een overvloed aan informatieuitwisseling en ongekende veranderingen wordt digitale technologie steeds vaker ingezet om sociale verbindingen te creëren. Het gevolg hiervan is dat medewerkers meer van hun werkgevers eisen. Het is de hoop dat die digitale technologie ons kan helpen om meer grip te krijgen op de verdeling tussen werk en privé. Maar hoe kunnen werkgevers ervoor zorgen dat deze sociale kanalen effectief zijn?

Lees het artikel

 • Artikel

Excelleren door het doel van de organisatie af te stemmen op de waarden en ambities van medewerkers

Betekenisvol werk is voor iedereen de beste beloning om tijdens werktijd medewerker te zijn. Daarom proberen werkgevers steeds vaker hun bedrijfsdoelstellingen en -activiteiten af te stemmen op zaken waar hun medewerkers om geven. Dat helpt tegelijkertijd om talent aan te trekken en vast te houden, bovendien stimuleert het nastreven van gedeelde doelen de productiviteit.Wat is werkelijk van belang? Na een jaar waarin de gebruikelijke gang van zaken van in bedrijven en tussen medewerkers werd doorbroken door COVID-19, leren we allemaal ons daarop aan te passen. Maar hoe blijven onze waarden en prioriteiten in stand als er zoveel in beweging is en herijkt wordt. Wat is werkelijk van belang? Na een jaar waarin de gebruikelijke gang van zaken van in bedrijven en tussen medewerkers werd doorbroken door COVID-19, leren we allemaal ons daarop aan te passen. Maar hoe blijven onze waarden en prioriteiten in stand als er zoveel in beweging is en herijkt wordt.

Lees het artikel

 • Artikel

Waarom vermogensuitkeringen een voorwaarde zijn voor gezondheidsvoordelen

Naarmate de ongelijkheid in welvaart toeneemt, de economische crises toeneemt en werkloosheid altijd op de loer ligt, hebben medewerkers steeds meer financiële ondersteuning nodig. Door de grondbeginselen van preventie, interventie en educatie op orde te krijgen, kan de gezondheids- en welvaartskloof worden verkleind en kan een employer brand worden gecreëerd waar mensen mogelijk massaal voor kiezen.

Lees het artikel

 • Artikel

Het stimuleren van een vitale werkomgeving

Mentale gezondheid is iets zeer persoonlijks. En de redenen waarom iemand niet zo lekker in zijn vel kan zitten, zijn net zo divers als mensen zelf. In een wereld van toenemende zorgen, met alle bijkomende effecten, is het belangrijk dat de directie en managers klaar zijn om met deze bedreigingen om te gaan en een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt in onderlinge relatie tot elkaar.

Lees het artikel

 • Artikel

De arbeidsvoorwaarden waar u nooit aan zou denken

Een bovengemiddelde pensioenregeling, een sportschoolabonnement en, als je geluk hebt, misschien zelfs ook een pingpongtafel. We durven wel te stellen dat veel secundaire arbeidsvoorwaardenpakketten erg op elkaar lijken en dat er weinig differentiatie is. Veel organisaties zijn actief om hun traditionele arbeidsvoorwaardenpakket op te poetsen om zo de beste talenten aan te trekken en, belangrijker nog, te behouden.

Lees het artikel

 • Artikel

Ontdek hoe u kunt bijdragen aan de emotionele vitaliteit van uw medewerkers

Er bestaat steeds meer erkenning voor de invloed die een slechte psychische gesteldheid kan hebben op medewerkers. Werkgevers kunnen een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van het emotionele vitaliteit van hun medewerkers en het compenseren van negatieve effecten. Hoe kunnen werkgevers oplossingen aanbieden voor vitaliteit en gezondheid die effectief zijn?

Lees het artikel

 • Artikel

Technologie inzetten om medewerkers effectief te ondersteunen

Tegenwoordig kunnen we medewerkers op steeds meer manieren van informatie voorzien. Hoe zorgen we ervoor dat onze berichten ondanks alle afleiding goed overkomen, zodat medewerkers de juiste voorzieningen en ondersteuning krijgen?

Lees het artikel