Het laatste nieuws over veerkracht op de werkplek

Lees het laatste nieuws over de belangrijkste factoren die u helpen de veerkracht van uw medewerkers te verbeteren.

  • Rapport

Word een organisatie met veerkracht voor de toekomst

Maar een veerkrachtige organisatie kan in deze tijden een bron van zekerheid zijn en een doel geven; een plek waar medewerkers bescherming zoeken en waarmee ze zich verbonden voelen. Werkgevers zijn gewend te investeren in secundaire arbeidsvoorwaarden en zorgverzekering als middelen om het juiste talent aan te trekken en vast te houden. Tegenwoordig verwachten medewerkers en de maatschappij echter mogelijkheden die op een hoger niveau op hun behoeften zijn afgestemd, van sociale vitaliteit tot professionele ontwikkeling en mentale groei. Zij die wel investeren in hun teams, profiteren daar mogelijk nog meer van.

Download rapport

  • Whitepaper

Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit op de werkplek

Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit ('DE&I') uitdragen is geen nieuw thema voor veel organisaties - maar externe factoren versterken de behoefte aan een robuuste DE&I-strategie en versnellen de druk op organisaties om te handelen en te rapporteren over DE&I-doelstellingen.

Download whitepaper

  • Artikel

Samen met uw medewerkers een toekomstbestendige organisatie opbouwen

De continuïteit van organisaties wordt uitgedaagd door krachten buiten de invloedsfeer van de organisatie. Met veranderende verwachtingen van medewerkers en met een toenemende publieke controle moeten veel organisaties vandaag grote transformaties ondergaan om morgen veerkrachtig te kunnen blijven. Degenen die erin slagen om van koers te veranderen, betrekken hun medewerkers bij het proces, zodat hun medewerkers, purpose en potentieel op één lijn liggen.

Lees het artikel

  • Artikel

Digitale technologie gebruiken om u te verzekeren van sterke sociale en teamverbindingen

In een tijdperk met een overvloed aan informatieuitwisseling en ongekende veranderingen wordt digitale technologie steeds vaker ingezet om sociale verbindingen te creëren. Het gevolg hiervan is dat medewerkers meer van hun werkgevers eisen. Het is de hoop dat die digitale technologie ons kan helpen om meer grip te krijgen op de verdeling tussen werk en privé. Maar hoe kunnen werkgevers ervoor zorgen dat deze sociale kanalen effectief zijn?

Lees het artikel

  • Artikel

Excelleren door het doel van de organisatie af te stemmen op de waarden en ambities van medewerkers

Betekenisvol werk is voor iedereen de beste beloning om tijdens werktijd medewerker te zijn. Daarom proberen werkgevers steeds vaker hun bedrijfsdoelstellingen en -activiteiten af te stemmen op zaken waar hun medewerkers om geven. Dat helpt tegelijkertijd om talent aan te trekken en vast te houden, bovendien stimuleert het nastreven van gedeelde doelen de productiviteit.Wat is werkelijk van belang? Na een jaar waarin de gebruikelijke gang van zaken van in bedrijven en tussen medewerkers werd doorbroken door COVID-19, leren we allemaal ons daarop aan te passen. Maar hoe blijven onze waarden en prioriteiten in stand als er zoveel in beweging is en herijkt wordt. Wat is werkelijk van belang? Na een jaar waarin de gebruikelijke gang van zaken van in bedrijven en tussen medewerkers werd doorbroken door COVID-19, leren we allemaal ons daarop aan te passen. Maar hoe blijven onze waarden en prioriteiten in stand als er zoveel in beweging is en herijkt wordt.

Lees het artikel

  • Artikel

Bouwen aan veerkracht met een sociale vitaliteitsstrategie

Veerkrachtige bedrijven reageren op COVID-19 door ervoor te zorgen dat hun medewerkers betrokken, productief en sociaal verbonden blijven. Maar omdat de verandering weigert af te zwakken, realiseren werkgevers zich dat we misschien nooit meer terug zullen keren naar de oude manier van werken en dat de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan permanent is veranderd. Hoe kunnen we het creëren van nauwe sociale banden continueren?

Lees het artikel

  • Artikel

De arbeidsvoorwaarden waar u nooit aan zou denken

Een bovengemiddelde pensioenregeling, een sportschoolabonnement en, als je geluk hebt, misschien zelfs ook een pingpongtafel. We durven wel te stellen dat veel secundaire arbeidsvoorwaardenpakketten erg op elkaar lijken en dat er weinig differentiatie is. Veel organisaties zijn actief om hun traditionele arbeidsvoorwaardenpakket op te poetsen om zo de beste talenten aan te trekken en, belangrijker nog, te behouden.

Lees het artikel