Ontdek hoe u kunt bijdragen aan de emotionele vitaliteit van uw medewerkers

Er bestaat steeds meer erkenning voor de invloed die een slechte psychische gesteldheid kan hebben op medewerkers. Werkgevers kunnen een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van het emotionele vitaliteit van hun medewerkers en het compenseren van negatieve effecten. Hoe kunnen werkgevers oplossingen aanbieden voor vitaliteit en gezondheid die effectief zijn?

Er ontstaat steeds meer erkenning voor de invloed die een slechte mentale gezondheid kan hebben op medewerkers. Werkgevers kunnen een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van de emotionele gezondheid van hun medewerkers en het compenseren van negatieve effecten.

“When “I” is replaced with “We,” even illness becomes wellness.”

Malcolm X

Bedrijven zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan investeren in de gezondheid van medewerkers, waarbij de aandacht in het verleden vooral was gericht op fysieke gezondheid en veiligheid. Organisaties weten inmiddels wat ze moeten doen om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de vereisten op deze gebieden, bijvoorbeeld door medewerkers toegang te geven tot periodiek medisch onderzoek (PMO), het ter beschikking stellen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en/of investeringen in sport en voeding.

Nu een nieuw tijdperk aanbreekt waarin we ons steeds bewuster worden van het belang van emotionele gezondheid, wordt ondersteuning van de financiële, emotionele en sociale vitaliteit van medewerkers een steeds grotere zorg voor werkgevers in hun zoektocht naar relevante en krachtige interventies. Aon heeft vastgesteld dat 95% van de werkgevers ook een rol voor zichzelf ziet weggelegd om te sturen op vitaliteit. Ondanks dit hoge percentage worstelt tweederde van de organisaties met het vrijmaken van budget.

Voor bedrijven die internationaal actief zijn, zijn er aanvullende uitdagingen als ze medewerkers bij moeten staan die nieuw zijn in Nederland. Door veranderende mobiliteitspatronen en technologische vooruitgang zijn internationale barrières geslecht en kunnen mensen werken waar en wanneer ze maar willen. Het kan echter moeilijk zijn om een consistente bedrijfsaanpak te ontwikkelen om medewerkers mentaal te ondersteunen als u te maken hebt met verschillen in cultuur, taal, beschikbaarheid van dienstverlening en wet- en regelgeving. Zeker met een complex zorg- en sociale zekerheidsstelsel zoals we dat hier kennen.

Of organisaties nu wel of geen corporate beleid hebben voor emotionele gezondheid, de overgrote meerderheid (81%) verwacht sowieso dat dit onderwerp binnen nu en drie jaar meer prioriteit krijgt. Daar ligt dus een inhaalslag voor veel werkgevers, maar de vraag is of zij weten wat er precies onder emotionele gezondheid wordt verstaan.

“Een succesvol vitaliteitsbeleid valt of staat bij een integrale benadering. Naast fysieke gezondheid, is financiële, sociale, professionele en dus ook emotionele gezondheid van belang. Elk van deze 5 pijlers is belangrijk en verdient aandacht.”

Severin Ince, Senior Consultant bij Aon Health Solutions stelt

De echte kosten en gevolgen van mentale problemen

TNO stelt dat 1,3 miljoen Nederlanders burn-out klachten ervaren en dat het 36% van het werk gerelateerde verzuim veroorzaakt. In heel Europa zien we steeds meer emotionele gezondheidsproblemen: een OECD-rapport uit 2018 liet zien dat 1 op de 6 Europeanen hier last van had.

Werkgevers hebben te maken met enorme financiële consequenties als gevolg van ziekteverzuim, verminderde productiviteit en personeelsverloop in verband met emotionele gezondheidsproblemen. Alleen al in Nederland kost dit bedrijven jaarlijks meer dan 7,5 miljoen verloren werkdagen, waarmee de kosten van werkstress gerelateerd verzuim opgelopen tot 2,8 miljard euro. De totale Europese kosten als gevolg werkstress worden geschat op meer dan 4% van het BBP, wat neerkomt op € 600 miljard.

Ook voor personen en gezinnen zijn de kosten als gevolg van een slechte geestelijke gezondheid aanzienlijk. In 2015 waren er in de Europese Unie meer dan 84.000 vroegtijdige overlijdens te betreuren die te wijten waren aan geestelijke gezondheidsproblemen en zelfdoding.

Het gevolg van dit alles is dat we een aardverschuiving zien in de verwachtingen van medewerkers.

Uit het 2020 Benefits and Trends Survey van Aon blijkt dat 88% van de werkgevers aangeeft dat medewerkers van hen verwachten dat zij zich bewuster zijn van emotionele gezondheidskwesties en er beter op inspelen.

Volgens het rapport hechten medewerkers meer waarde aan ondersteuning op het gebied van emotionele gezondheid dan aan betere regelingen voor ouderschapsverlof of een betere aanpak van diversiteit en inclusie.

De toenemende impact van emotionele gezondheidsproblematiek en de veranderende eisen van medewerkers moeten voor HR-afdelingen een signaal zijn dat beleid voor ondersteuning van emotional wellbeing hoog op de agenda zou moeten staan.

Al deze factoren samen laten zien dat een goed gestructureerde vitaliteitscultuur een bijdrage kan leveren aan het werven van (internationaal) talent en medewerkers kan helpen te floreren op het werk. Nu de druk op de gezondheidszorg toeneemt, is er nog meer dan anders voor bedrijven een cruciale rol weggelegd in het aanbieden van ondersteuning op het gebied van mentale zorg.Volgens Aon is dit een verantwoordelijkheid van medewerkers, leidinggevenden en werkgevers samen. Alleen door de dialoog aan te gaan en ruimte te bieden kan mentale gezondheid worden verbeterd.

0%

van de werkgevers aangeeft dat medewerkers van hen verwachten dat zij zich bewuster zijn van emotionele gezondheidskwesties en er beter op inspelen

Stigma’s wegnemen

De ongemakkelijke werkelijkheid is dat problemen met de emotionele gezondheid vaak nog tot een stigma op de werkvloer leiden. Toegang tot de juiste ondersteuning is slechts een deel van het verhaal. Een groot deel (30%) van de Europese werknemers praat op het werk liever niet over geestelijke gezondheidsklachten of -problemen. Twee derde (65%) denkt dat de werkgever niet of nauwelijks geïnteresseerd is in hun geestelijke gezondheid. Dit blijkt uit het onderzoek The Workforce View van HR-dienstverlener ADP onder ruim 10.000 werknemers uit Europa, waaronder 1.400 Nederlanders.

Het feit dat veel mensen op het werk niet eerlijk durven te zijn over hun psychische gezondheid geeft aan dat dit nog steeds een taboe is. Veel medewerkers zijn bang voor discriminatie als ze eerlijk zijn over hun gezondheid en durven daarom niet te vragen wat ze nodig hebben, vrezen dat ze bij een promotie worden gepasseerd of zijn bang dat er niet vertrouwelijk met hun informatie wordt omgegaan.

Als we op de werkvloer het stigma van mentale gezondheidsproblemen willen wegnemen, moeten we meer doen dan diensten aanbieden en mensen daarnaar doorverwijzen. Een integraal vitaliteits- en veiligheidsbeleid werkt pas echt als dit wordt ondersteund door een bedrijfscultuur die openheid biedt, beschikbare hulp aanmoedigt, en waarbij de vitaliteit van medewerkers routinematig wordt gemonitord. En dit is iets wat de gezondheidsoplossingen van Aon kunnen helpen vormgeven en ondersteunen.

De rol van de werkgever

Werkgevers zien niet alleen het belang van emotionele gezondheid, 85% vindt ook dat zij in het algemeen een belangrijke rol spelen als het gaat om de emotionele gezondheid van hun medewerkers.

Welke rol dat precies is en in welke situaties er een verantwoordelijkheid voor de werkgevers is weggelegd, verschilt nogal. De meerderheid (64%) vindt dat de werkgever in het algemeen een dagelijkse educatieve rol heeft en/of laagdrempelige ondersteuningsprogramma’s moet aanbieden. De verwachting is dat dit in de nafase van Covid-19 verder zal toenemen.

Vooral als het gaat om stress zijn werkgevers het meest geneigd om in meer of mindere mate hun rol te pakken (91%). Meer dan de helft (54%) wil hierin ook flink investeren. Als het gaat om ondersteuning bij relatieproblemen zijn werkgevers een stuk minder bereidwillig: 44% van de werkgevers in het westen van Europa ziet hierbij überhaupt geen rol of verantwoordelijkheid voor de werkgever. Dit is opvallend, zeker gezien dit soort problemen juist veel impact kunnen hebben op de vitaliteit van medewerkers.

Wat u vandaag kunt doen

In aanvulling op meer traditionele verzekeringen en aanverwante voorzieningen kunt u uw medewerkers een nog betere ervaring bieden en veerkrachtiger maken door betekenisvolle vitaliteitsoplossingen aan te bieden.

1. Benader psychische gezondheid op dezelfde manier als lichamelijke gezondheid 
Een beleid voor eerste hulp bij mentale gezondheidsproblemen kan bijdragen aan de inbedding van een welzijnscultuur op het werk, zodat eerste hulp bij mentale problemen net zo gewoon wordt als eerste hulp bij lichamelijke aandoeningen.

Een consistente ondersteuning van emotionele vitaliteit onderbouwd met activiteiten die de bewustwording vergroten, is een manier om deze problemen op de werkvloer te de-stigmatiseren en medewerkers die daarmee worstelen aan te moedigen opener te zijn.

2. Gebruik technologie
Technologie heeft onze manier van contact houden en samenwerken met medewerkers veranderd, evenals de manier waarop we hun voortgang monitoren. Apps kunnen positieve gedragsveranderingen stimuleren op gebieden die variëren van voeding tot fitness en van mindfulness tot slaap. Ook smartwatches kunnen worden gebruikt om data over gezondheid en vitaliteit te meten en monitoren, waarmee mensen meer bewustzijn ontwikkelen, gemotiveerd worden en meteen beschikken over oplossingen,

Well One van Aon draagt bij aan een veranderstrategie op dit gebied voor werkgevers. Deze app kan erg handig zijn om inzicht te krijgen in algemene trends binnen uw bedrijf en levert datagestuurde inzichten op basis van de gezondheidsscores van medewerkers. De mogelijkheid om op elk gewenst moment de fysieke, sociale, emotionele, professionele en financiële vitaliteit van uw mensen te kunnen analyseren draagt bij aan risicovermindering en stimuleert gezond gedrag in uw hele organisatie.

3. Steun goede communicatie
Een cultuur van verbinding tussen management en teamleden bereikt u via open communicatie. Voor medewerkers die aan de slag gaan in een nieuw land met een andere cultuur is dit nog belangrijker. Isolatie kan een desastreus effect hebben op iemands psychische gesteldheid, zoals we breed ervaren hebben in 2020 tijdens Covid-19. Bedrijven met een open en transparante communicatie kunnen de mentaliteit van ‘wij tegen zij’ afbreken en de band tussen managers en teamleden versterken

4. Erken de uitdagingen van een andere taal en cultuur, en neem enkele culturele gebruiken over
Culturele diversiteit kan nieuwe uitdagingen voor de communicatie op de werkvloer met zich meebrengen. Door uw medewerkers ondersteuning te bieden bij de nieuwe regels, gevoeligheden en culturele verschillen in het land waarin/waarmee ze werken, ondersteunt u verbondenheid en inclusief gedrag. Bereid uw mensen voor door ze coaching aan te bieden op het gebied van taal en cultuur, zodat uw medewerkers en hun gezin begrijpen met welke verschillen ze te maken kunnen krijgen.

Vitaliteit is ook zakelijk gezien interessant

Bedrijven zijn zo sterk als de mensen die voor ze werken. In de huidige snel veranderende wereld is het daarom verstandig mensen centraal te stellen in uw bedrijf en te investeren in hun succes.

Als we onze medewerkers oplossingen voor gezondheid en vitaliteit willen bieden, is het niet genoeg om een basispakket voorzieningen op te tuigen en ervan uit te gaan dat iedereen de weg daarnaartoe wel zal vinden. Een bedrijf waarin een gezondheidscultuur heerst, koppelt flexibele ondersteuning aan een ideologie van empathie, zorg en compassie.

De bedrijven van de toekomst zijn de bedrijven die hun medewerkers veerkrachtiger maken, zodat zij hun potentieel kunnen waarmaken.

Verandering is vaak de enige zekerheid. Op onze steun kunt u altijd rekenen.

Praat met een van onze consultants en ontdek hoe u kunt bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid en het vitaliteit van uw team en uw organisatie.


Bent u veerkrachtig voor de toekomst?

Onze korte zelfevaluatie geeft u direct een indicatie of uw medewerkers veerkrachtig zijn.

  • Bekijk hoe u ervoor staat met onze veerkrachtmeter.
  • Ontdek wat uw belangrijkste verbeterpunten zijn en hoe u verandering kunt bewerkstelligen.
  • Ontdek hoe compleet uw gezondheids- en vitaliteitsaanpak is.

Start de beoordeling