Technologie inzetten om medewerkers effectief te ondersteunen

Tegenwoordig kunnen we medewerkers op steeds meer manieren van informatie voorzien. Hoe zorgen we ervoor dat onze berichten ondanks alle afleiding goed overkomen, zodat medewerkers de juiste voorzieningen en ondersteuning krijgen?

Tegenwoordig kunnen we informatie op steeds meer manieren verspreiden onder medewerkers. Maar hoe doorbreken we de trend dat dit tot informatie overload en ruis leidt?

Je moet nog een telefoontje beantwoorden, reageren op een tiental urgente e-mails, er is nog een podcast die je wilt beluisteren, je telefoon geeft zeven nieuwsmeldingen, je moet nog drie verzoeken voor evenementen accepteren, 8764 stappen zetten, je maandelijkse creditcardaflossing doen, vijf nieuwe LinkedIn-verzoeken bekijken… en het is nog niet eens negen uur ’s ochtends. Bekend gevoel?

In het dagelijks leven zijn arbeidsvoorwaarden wel zo’n beetje het laatste waar mensen aan denken als ze zich door eindeloos lijkende bergen informatie ploegen. Daarmee lijkt technologie bij te dragen aan de overload aan informatie, maar het kan ook de sleutel zijn om onze vitaliteit te stimuleren.

In dit digitale tijdperk hebben telefoons, tablets en smartwatches de mogelijkheden om informatie te verwerken radicaal veranderd — zowel wat betreft de hoeveelheid informatie als de toegankelijkheid ervan. Verstandige werkgevers doen hier hun voordeel mee en zetten digitale oplossingen in voor interactie met hun medewerkers. AI (Artificial Intelligence) transformeert de wereld van HR-afdelingen, van het verzamelen van recruitment gegevens tot het verzamelen van gezondheidsrisico’s binnen de organisaties.

Steeds meer bedrijven willen betekenisvolle arbeidsvoorwaarden ontwikkelen, in de praktijk vraagt dit om maatwerk. Zeker met 5 generaties aan het werk. Technologie helpt medewerkers om de juiste arbeidsvoorwaarden uit te zoeken en motiveert hen tot positief gedrag.

0

stappen zetten, je maandelijkse creditcardaflossing doen, vijf nieuwe LinkedIn-verzoeken bekijken… en het is nog niet eens negen uur ’s ochtends. Bekend gevoel?

Het belang van vitaliteit

Investeren in de vitaliteit van uw personeel was nog nooit zo belangrijk. In een steeds veranderende arbeidsmarkt met toenemende gezondheidsrisico’s zijn arbeidsvoorwaarden een nuttig instrument om medewerkers te werven en potentie te sturen.

Vroeger stonden een goed salaris en doorgroeimogelijkheden boven aan het verlanglijstje van sollicitanten, maar tegenwoordig is vooral doorslaggevend of het bedrijf er dezelfde waarden op na houdt als zijzelf. Dit bleek ook uit het Ireland Employee Mindset-onderzoek van Aon in 2020, waarin werd vastgesteld dat de waarden van de werkgever in de top vijf staan van onderscheidende factoren voor mogelijk toekomstige medewerkers.

Traditionele factoren zoals een bovengemiddeld salaris, een prettige werkomgeving, marktleiderschap of bovengemiddeld innovatief zijn scoren op dit moment nog steeds hoger dan gedeelde waarden.

Maar nu de op waarden georiënteerde Generatie Z de arbeidsmarkt betreedt, zal deze factor zonder twijfel steeds belangrijker worden.

Het lijkt erop dat de medewerkers van de toekomst er meer belang aan hechten dat bedrijven prioriteit geven aan integriteit en bedrijfsidealen, en er daarom steeds vaker voor zullen kiezen om te werken voor bedrijven die hun fysieke, sociale, emotionele, professionele en financiële gezondheid ondersteunen.

Daarnaast is het vanuit zakelijk oogpunt verstandig om een vitaliteitsscultuur te creëren. Vanuit het perspectief van bedrijfsvoering leidt een gezond en gelukkig personeelsbestand tot meer productiviteit, creativiteit, verbondenheid en betrokkenheid. Investeren in vitaliteit loont.

Stimulerende gedragsverandering

Blijvende gedragsverandering is moeilijk. Ondank dat mensen overspoeld met adviezen om een gezondere leefstijl op te pakken: gezonder eten, meer bewegen, voldoende slaap en genoeg ontspanning.

Apps helpen ons om onze gewoonten te verbeteren en onze verbeteringen te volgen. Ze houden ons een eerlijke spiegel voor omtrent ons gedrag en gewoonten. Apps houden jecalorie-inname bij, stimuleren een dagelijkse meditatie, helpen om meer mindfulness toe te passen in je leven en om de kwaliteit van je slaap te meten. We downloaden deze apps met de beste bedoelingen — in de overtuiging dat we nu écht de app hebben gevonden die gaat werken — maar toch belanden veel apps op de spreekwoordelijke schroothoop bij al die andere apps waar onze apparaten vol mee staan.

Dora Horjus, managing director Aon Health Solutions stelt:

“Aon heeft de afgelopen jaren veel geinvesteeerd in digitale oplossingen op het gebied van vitaliteit. Het succes van deze oplossingen ligt niet bij de technische mogelijkheden. Het succes valt of staat bij de mate waarin vitaliteit een onderdeel wordt van het vitaliteitsbeleid en de -cultuur en medewerkers gebruiksgemak ervaren.”

Apps kunnen zeker helpen om een gedragsverandering op gang te brengen, maar volhouden is vaak het probleem. Dus hoe zorg je als werkgever dat digitale hulpmiddelen effectief zijn én gedurende langere tijd worden gebruikt? En werkt technologie als je een gemotiveerd personeelsbestand wil bouwen dat werkt aan vitaliteit?

Rana Bidares, Health & Human Capital Consultant werkt aan diverse projecten binnen Aon die zich richten op digitale oplossingen voor werkgevers en vertelt hierover:

“Door de huidige veranderende omstandigheden worden organisaties gedwongen om snel van aanpak te veranderen en op een andere manier te reageren op de vitaliteit van medewerkers.

We merken dat organisaties met een moderne en flexibele aanpak en waarbij digitale tools en met name apps al onderdeel uitmaken van de dagelijkse werkwijze, beter in staat om op de veranderingen en op de veranderende behoefte van hun medewerkers te reageren. Enerzijds omdat ze sneller toegang hebben tot data en inzicht hebben in de veranderende behoeften van medewerkers en anderzijds omdat ze snel kunnen schakelen en middels deze tools/apps kunnen communiceren en inspelen op de veranderendingen.”

Omgaan met de risicofactoren

Het Global Medical Trend Rates Report van Aon uit 2019 liet zien dat wereldwijd de gemiddelde medische kosten met 7,8% stijgen. Deze stijging wordt onder meer veroorzaakt door chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, kanker, hoge bloeddruk en diabetes. Aangezien sommige van deze ziekten deels beheersbaar zijn, is het duidelijk waar de motivatie van werkgevers om de fysieke gezondheid van hun medewerkers te ondersteunen vandaan komt.

Ook de ervaring dat een abonnement voor de sportschool en fruit op de werkvloer goed bedoeld maar weinig effectief zijn? Als u zich echt wilt inzetten voor verbetering van de gezondheid en fitheid van uw medewerkers, is het nodig een cultuur te creëren die vitaliteit omarmt. Laat de verantwoordelijkheid bij de werknemer maar geef wel ondersteuning. Zo kunt u uw medewerkers bijvoorbeeld aanmoedigen om te gaan lunchwandelen, gezonde keuzes in de kantine stimuleren of fitnesstrackers aanbieden om meer beweging en een betere slaapkwaliteit te bevorderen.

Veranderingen in onze werkpatronen creëren ook nieuwe uitdagingen voor werkgevers wat betreft de gezondheid en de vitaliteit van hun medewerkers. De Covid-19-pandemie is hiervan een extreem voorbeeld. Veel ouders werken langere tijd vanuit huis terwijl ze tegelijkertijd de zorg voor hun kinderen hebben.

De technologische vooruitgang heeft veel hindernissen voor flexibel werken weggenomen en steeds meer bedrijven stimuleren werken op afstand, nu dit tijdens de lockdown goed bleek te functioneren. Onderzoek ondersteunt deze veranderingen. Zo stelde een onderzoek van Gallup vast dat werken op afstand een positieve invloed heeft op de productiviteit, en dat professionals die 60—80% van hun tijd op afstand werken de meeste betrokkenheid met hun werk laten zien.

Maar in hoeverre gaat dit ten koste van de persoonlijk vitaliteit van medewerkers? Het Modern Workplace Report van Global Web Index lijkt erop te wijzen dat thuiswerkers harder en langer werken; ze checken vaker hun e-mail buiten werktijd, nemen meer projecten op zich en werken ’s avonds langer door.

De mogelijkheid om medewerkers tijdige, relevante reminders te sturen om even pauze te nemen, een ademhalingsoefening te doen, een coachingsopdracht te maken of een online fitness-workout te doen kan een zeer positieve uitwerking hebben op de vitaliteit van medewerkers en is in het geval van agile werken misschien wel belangrijker dan ooit.

Waarom de juiste arbeidsvoorwaarden zo belangrijk zijn

Toegang tot krachtige, datagestuurde inzichten over uw personeelsbestand is essentieel als u een arbeidsvoorwaardenpakket wilt ontwikkelen dat helemaal is afgestemd op de behoeften van uw medewerkers.

Bas van der Tuyn, Manager bij Aon Health Solutions legt uit waarom toegang tot gezondheidsgegevens van medewerkers, uiteraard met respect voor de privacy, de basis moet zijn voor vitaliteitsbeleid:

“Meer dan ooit geeft data ons de mogelijkheid om niet alleen naar verzuim te kijken maar, minstens zo belangrijk, ook om te sturen op het ontstaan van verzuim. Op vitaliteit. Analyse op bestaande en nieuw verkregen data geeft organisaties inzicht in de vitaliteit en behoefte van hun medewerkers. Met deze inzichten kunnen organisaties beleid opstellen en gerichte programma’s aanbieden om de betrokkenheid en vitaliteit van medewerkers te verbeteren. Organisaties investeren dan niet met name in de 5% verzuimende medewerkers, maar in het volledige personeelsbestand.”

Zinvolle arbeidsvoorwaarden bieden voorzieningen waaraan uw medewerkers daadwerkelijk willen deelnemen, toegespitst op hun individuele behoeften en die tegelijkertijd de risico’s die u loopt met betrekking tot uw personeel terugdringen. Met een risicobeheerstrategie voor uw personeel kunt u uw geld effectiever besteden. Door vast te stellen of er dubbele voorzieningen zijn of ergens geld wordt verspild, kunt u uw uitgaven richten op arbeidsvoorwaarden die het meest relevant en zinvol zijn voor zowel werkgevers als medewerkers.

Bas vindt ook dat bedrijven anders zouden moeten kijken naar de manier waarop ze arbeidsvoorwaarden voor hun medewerkers ontwikkelen:

“Het is interessant wat er zou gebeuren als je arbeidsvoorwaarden geheel opnieuw vormgeeft. Waarschijnlijk komt dan de nadruk minder te liggen op algemene regelingen die de impact van risico’s verkleinen, zoals loonaanvullingen bij arbeidsongeschiktheid. Ik verwacht dat de nadruk verschuift naar zaken die de vitaliteit van medewerkers vergroten. Denk in dit kader aan bijvoorbeeld interventies op het gebied van fysieke, sociale, emotionele of financiële gezondheid.”

Bas van der Tuyn, Manager bij Aon Health Solutions

Zorg dat voorzieningen toegankelijk, relevant en persoonlijk zijn

Arbeidsvoorwaarden ontwikkelen die echt waarde leveren vraagt om een integrale en holistische benadering.

Met gepersonaliseerde, flexibele arbeidsvoorwaarden heeft uw personeel toegang tot de voorzieningen die voor hen het meest relevant zijn. In combinatie met technologie waarmee mensen gemakkelijk en op een leuke manier kunnen werken met incentives, wordt een zinvolle en consistente betrokkenheid bij deze voorzieningen gestimuleerd.

Dat is precies waarvoor de app Well One van Aon gemaakt is. Met deze app kunnen uw medewerkers hun vitaliteit meten en managen, contact onderhouden met collega’s en op een makkelijke manier beloningen verdienen en erkenning krijgen voor hun inspanningen.

Tegelijkertijd beschikt u via de gezondheidsscores van uw medewerkers over krachtige, datagestuurde inzichten, die focus en duidelijkheid aanbrengen in uw (HR)bedrijfsstrategie, risico’s verminderen en gezond gedrag in uw organisatie stimuleren.

Een veerkrachtig personeelsbestand kan de productiviteit, innovatie en creativiteit leveren die uw bedrijf nodig heeft en biedt veel voordelen, nu en in de toekomst. Kunt u het zich veroorloven deze voordelen aan u voorbij te laten gaan?

Ontdek wat de impact kan zijn van een doelgerichtere aanpak van vitaliteit op het werk in een gesprek met ons Wellbeing scrum team.


Bent u veerkrachtig voor de toekomst?

Onze korte zelfevaluatie geeft u direct een indicatie of uw medewerkers veerkrachtig zijn.

  • Bekijk hoe u ervoor staat met onze veerkrachtmeter.
  • Ontdek wat uw belangrijkste verbeterpunten zijn en hoe u verandering kunt bewerkstelligen.
  • Ontdek hoe compleet uw gezondheids- en vitaliteitsaanpak is.

Start de beoordeling