Een stapje terug of een stapje extra? Medewerkers de juiste financiële ondersteuning bieden

Wat de financiële impact van COVID-19 zal zijn, is nog niet helemaal duidelijk. We onderzoeken hoe werkgevers vanuit een unieke positie hun medewerkers kunnen helpen hun financiële vitaliteit in eigen hand te nemen, en hoe medewerkers moeten wat de belangrijkste factoren zijn die voor financiële onafhankelijkheid zorgen.

Wat de financiële impact van COVID-19 zal zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Maar de directe gevolgen, zoals medewerkers die met verlof worden gestuurd of uren inleveren – met minder salaris tot gevolg – plaatsen kwesties als baanonzekerheid en financieel welzijn vol in de schijnwerpers. Al voordat de pandemie losbarstte, toonden werkgevers steeds meer interesse in het ondersteunen van de financiële vitaliteit van hun medewerkers, en nu is er sprake van een nieuwe, onverwachte bron van financiële stress. Wat kunnen werkgevers nog meer doen, naast elementaire financiële educatie en voorlichting om medewerkers door moeilijke tijden te loodsen, zodat hun personeelsbestand in de toekomst financieel veerkrachtiger is?

Onze relatie met geld herzien

Om financiële problemen op te lossen, ontkomen mensen er vaak niet aan om de harde waarheid onder ogen te zien over hoe ze tegen geld aankijken en ermee omgaan. Dat kan betekenen ze gedrag en gewoonten van jaren moeten veranderen, en dat is voor niemand makkelijk.

Debbie Falvey, manager reteriment & investment bij Aon EMEA zegt dat het een zware opgave kan zijn om de manier waarop we over geld denken om te keren en onze gewoonten aan te pakken:

“Onze relatie met geld is diepgeworteld en geldproblemen houden in veel gevallen zichzelf in stand. Elementaire principes voor financiële planning, uitgelegd op een toegankelijke en bruikbare manier, hebben het meeste effect.”

Aon ondersteunt organisaties door acht gezonde financiële gewoonten uit te leggen en aan te moedigen:

 • Neem controle
 • Geef minder uit dan je verdient
 • Weet hoe samengestelde rente en inflatie werken
 • Weet welke verschillende soorten schuld er zijn
 • Investeer in zaken die je begrijpt en heb een duidelijk plan
 • Bescherm je dierbaren
 • Weet hoe belastingen werken
 • Weet hoe je arbeidsvoorwaarden in elkaar zitten

Neem de regie en geef minder uit dan je verdient

Steeds minder mensen hebben een spaarpotje voor onverwachte uitgaven. Uit de reactie op de Covid-19-pandemie werd duidelijk dat mensen niet zijn voorbereid op een plotseling verlies van inkomen. Op de korte termijn was hamsteren aan de orde van de dag, maar het werd al snel duidelijk dat grote delen van de bevolking afhankelijk zijn van overheidssteun, evenals de bedrijven waarvoor ze werken.

Het wordt aanbevolen om 3 tot 6 keer je maanduitgaven achter de hand te hebben voor slechte tijden, maar voor de meeste mensen is dit moeilijk haalbaar.

Het Nibud-rapport “Geldzaken in de praktijk” laat zien dat 20% van de huishoudens in Nederland minder dan EUR 1.000,– spaargeld heeft.

Dat het probleem wijdverspreid is blijkt wel uit het feit dat slechts in vier Europese landen, namelijk Luxemburg, Zweden, Nederland en Duitsland, de bevolking de aangeraden 15 — 20% van hun inkomen opzijzet.

Debbie ziet in verschillende landen vergelijkbare trends wat sparen betreft:

“In de meeste landen zien we dezelfde fundamentele problemen met persoonlijke financiën: te weinig spaargeld en schulden. Het allerbelangrijkste is dat mensen een financiële noodsituatie kunnen opvangen. De realiteit op dit moment is dat medewerkers afhankelijk zijn van de voorzieningen van hun werkgevers, mocht de nood aan de man komen.”

Debbie Falvey, Manager Reteriment & Investment bij Aon EMEA

Weet hoe samengestelde rente en inflatie werken en weet welke verschillende soorten schuld er zijn

Er zijn veel factoren die hebben bijgedragen aan een gebrek aan financiële veerkracht. Regelmatig geeft het BKR een overzicht van de schuldenpositie van Nederlanders. Uit een recente versie blijkt dat millennials het vaakst kampen met betaalachterstanden. In de samengestelde groep van 25-40-jarigen kampt zo’n 11% met betalingsachterstanden. Mensen met vrienden die meer verdienen dan zijzelf, kunnen zich bijvoorbeeld ongemakkelijk voelen in sociale situaties en het gevoel krijgen dat ze niet mogen achterblijven.

Te veel uitgeven — aangewakkerd door een cultuur waarin gemakkelijk geld kan worden geleend — kan leiden tot onbedoelde maar ernstige gevolgen, zoals faillissement. Door technologie is het nog gemakkelijker geworden om geld te lenen. Via mobiele apparaten kan eenvoudig en snel geld worden geleend of krediet worden opgenomen. En banken mogen dan wel digitaal sparen aanbieden, als iemand daar geen zin in heeft, is krediet nog steeds de makkelijkste weg.

Volgens Debbie heeft de ontwikkeling van de moderne consumentenmarkten een grote rol gespeeld in deze manier van omgaan met geld:

“Onze relatie met geld wordt steeds losser. Met één klik kunnen we online iets bestellen, kredietfaciliteiten zijn eenvoudig beschikbaar en in plaats van contant te betalen, pakken we onze pinpas. Hiermee zijn we de controle over onze persoonlijke financiën kwijtgeraakt, en het kan best lastig zijn om de kloof te dichten tussen wat gemakkelijk is voor iemand en de financiële realiteit.”

0%

van 25-40-jarigen kampt zo’n 11% met betalingsachterstanden

Tegenwoordig kun je op afstand aankopen doen. Door bankrekeningen direct te koppelen aan apps hebben bedrijven de weg vrijgemaakt voor snelle beslissingen. Transacties zijn mogelijk met slechts één enkele klik, en aankopen worden vaak ook nog eens gratis bezorgd – een gestroomlijnde consumentenervaring. De tastbaarheid van contante aankopen is hiermee verloren gegaan. Het gevoel van instant-voldoening dat online winkelen oplevert heeft een ‘ik-moet-het-nu-hebben’-mindset gecreëerd. Dit wordt nog eens versterkt door marketingtechnieken, die consumenten het gevoel geven dat ze recht hebben op luxueuze, niet-essentiële artikelen.

Voor een andere houding ten opzichte van geld is het allerbelangrijkste te beseffen dat wat iemand vandaag belangrijk vindt, directe gevolgen kan hebben voor wat in de toekomst belangrijk is. Door deze twee zaken met elkaar te verbinden, kunnen mensen betere beslissingen nemen. Begrijpen wat het verschil is tussen goede en slechte schulden en wat de echte kosten van een creditcard zijn, is essentieel om anders te leren omgaan met geld.

Investeer in zaken die je begrijpt en zorg voor een plan

40% van alle Europeanen spaart niet voor de toekomst, en in armere landen is dat zelfs 60%. Voor degenen die wel wat opzij kunnen zetten bestaan er handige richtlijnen om voor de middellange en lange termijn te sparen, realistische doelen te stellen en een balans te vinden tussen nu en de toekomst.

Vakantie, recreatie en leuke dingen

Wat heeft het leven voor zin als je er niet van kunt genieten? Maar als je alleen maar iets leuks kunt doen met geleend geld, waar je later stress van krijgt, heb je er nog niets aan. Als je iets hebt om naar uit te kijken, word je daar op de korte termijn gelukkiger van. De discipline om te sparen heeft dus een positieve invloed op je geestelijke gezondheid. Spaar daarom voor je vakantie of luxeartikel in plaats van ervoor te lenen.

Studie van de kinderen

Medewerkers willen misschien hun kinderen in de gelegenheid stellen hun vleugels uit te slaan en het beste uit zichzelf te halen door ze hoger onderwijs te laten volgen. Nu de kosten voor een opleiding een steeds lastiger te nemen horde worden, met name voor gezinnen met een laag inkomen, speelt dit misschien door iemands hoofd.

Pensioen

De afgelopen jaren is er in het pensioenlandschap een sterke beweging te zien van Defined Benefit (DB) naar Defined Contribution (DC) pensioenregelingen, waarmee de risico’s rondom pensioenopbouw bij de werknemer komen te liggen. Daarnaast heeft de overheid de fiscale ruimte voor pensioenopbouw versoberd en is er nog steeds sprake van een stijgende levensverwachting. Deze factoren zorgen er samen voor dat werknemers bij pensionering zeer waarschijnlijk minder dan 70% van het laatstverdiende inkomen zullen ontvangen (terwijl zij vaak wel uitgaan van 70%)

Daarnaast moeten medewerkers steeds vaker beslissingen nemen die hun huidige en toekomstige financiële situatie beïnvloeden en wordt het moment van met pensioen gaan steeds complexer. Met keuzemogelijkheden zoals eerder stoppen met werken, de hoog-laagconstructie, doorbeleggen en shoprechten is enige vorm van professionele begeleiding onontbeerlijk. Hier ligt óók een belangrijke rol voor de werkgever.

Bescherm je dierbaren, weet hoe belastingen en arbeidsvoorwaarden werken

Veel werkgevers bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden, maar veel medewerkers verdiepen zich daar pas in als het al veel te laat is. Misschien weten ze niet wat er beschikbaar is, of denken ze dat ze pas veel later over dit soort zaken hoeven na te denken. Hoe dan ook, een dergelijke houding kan ervoor zorgen dat een werknemer in een positie raakt waarin met pensioen gaan financieel onmogelijk is. Om uit te komen op een pensioen met een verstandig vervangingspercentage wordt aangeraden dat iemand met een gemiddeld salaris ongeveer 15% van zijn netto-inkomen opzijzet.

Veel werkgevers bieden goede arbeidsvoorwaarden, die medewerkers en hun gezin beschermen bij ziekte, overlijden of ziektekosten, maar niet alle medewerkers begrijpen hoe deze voorzieningen werken en welke rol zij zelf kunnen spelen in het creëren van financiële zekerheid, wat weer kan bijdragen aan minder financiële stress. Door deze voorzieningen uit te leggen aan de hand van situaties uit het echte leven worden ze relevanter en meer gewaardeerd.

Om uit te komen op een pensioen met een verstandig vervangingspercentage wordt aangeraden dat iemand met een gemiddeld salaris ongeveer

0%

van zijn netto-inkomen opzijzet

Aon bevindt zich in een goede positie om werkgevers te helpen de financiële veerkracht van hun personeel te verbeteren. Well One, Aon’s platform voor welzijn en gezondheid op financieel vlak, is een toegankelijke, makkelijk bruikbare portal waarop een groot aantal tools beschikbaar is die mensen nodig hebben om veranderingen aan te brengen in de manier waarop ze hun financiën beheren. Met de informatie, bronnen en software die het platform biedt kunnen medewerkers de controle nemen over hun financiën en kan de werkgever achterhalen hoe de gewoonten van medewerkers van invloed zijn op hun emotionele vitaliteit.

Volgens Debbie staat de deur wagenwijd open voor werkgevers die de kloof willen dichten en daarmee de vitaliteit van hun medewerkers verbeteren en tegelijkertijd een toekomst met meer zekerheid voor zichzelf creëren:

“Niets weerhoudt werkgevers ervan om hun personeel voor te lichten. Er is een duidelijk juridisch verschil tussen financieel advies en begeleiding. Tegenwoordig kunnen medewerkers beschikken over voorlichting en de juiste resources – en dat kan een wereld van verschil betekenen. Organisaties lopen een groter risico als ze hun medewerkers niet helpen bij hun financiën dan wanneer ze de afhankelijkheid van hun medewerkers in stand houden.”

Financiële vitaliteit vereist echter wel inzet van beide partijen: de werknemer moet bereid zijn te werken aan zijn huidige en toekomstige financiële situatie. Het begint ermee dat iedere werknemer begrijpt waar hij of zij op dit moment financieel gezien staat en wat de mogelijkheden zijn om een veilige toekomst te creëren. Volgens Debbie moeten medewerkers meer verantwoordelijkheid nemen:

“Om een financiële meltdown en daarmee stress, een slechte mentale gezondheid en toenemende kosten door fysieke problemen te voorkomen, moeten medewerkers persoonlijk verantwoordelijkheid nemen voor hun financiën.”

Verandering is vaak de enige zekerheid. Op onze steun kunt u altijd rekenen.

Praat met een van onze adviseurs en ontdek hoe u kunt bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid en de vitaliteit van uw team.


Bent u veerkrachtig voor de toekomst?

Onze korte zelfevaluatie geeft u direct een indicatie of uw medewerkers veerkrachtig zijn.

 • Bekijk hoe u ervoor staat met onze veerkrachtmeter.
 • Ontdek wat uw belangrijkste verbeterpunten zijn en hoe u verandering kunt bewerkstelligen.
 • Ontdek hoe compleet uw gezondheids- en vitaliteitsaanpak is.

Start de beoordeling