Egenvurdering Rising Resilient

 • 1 Dine personopplysninger
 • 2 Din organisasjon
 • 3 Dine resultater

På de neste sidene finner du en rekke påstander. Angi hvor enig du er i påstandene ved å flytte det røde punktet på skalaen.

Spørsmålssett 1 av 5

 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig

Spørsmålssett 2 av 5

 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig

Spørsmålssett 3 av 5

 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig

Spørsmålssett 4 av 5

 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig

Spørsmålssett 5 av 5

 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig
 • Helt uenig
 • Helt enig

Visste du at

30 % av arbeidsstyrken er i snitt motstandsdyktig. Ansatte har jevnt over problemer med motstandsdyktighet selv om organisasjonen har programmer som fremmer helse og trivsel.

Visste du at

45 % av arbeidsstyrken som har tilgang til helse- og trivselsprogrammer er motstandsdyktige, mens bare 15 % er motstandsdyktige i gruppen uten slike programmer.